1. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 2. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 3. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 4. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 5. stormakt

  stormakt, statsbildning eller sammanslutning av stater som i den internationella politiken kan utnyttja en överlägsen maktbas.
 6. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 7. storhjärnan

  storhjärnan, cerebrum, den hos människan mest utvecklade delen av hjärnan.
 8. stora språnget

  stora språnget, ekonomisk-politisk kampanj i Kina 1958.
 9. storm

  storm, vindstyrka 10 enligt Beaufortskalan.
 10. stordriftsfördelar

  stordriftsfördelar, fördelar med att produktion i stor skala ofta är tekniskt och ekonomiskt sett mer lönsam än produktion i mindre skala på grund av bättre arbetsfördelning, inlärning samt mekanisering och automatisering.