1. storartad

  sto`rartad adj. storartat ORDLED: stor-art-ad
  Svensk ordbok
 2. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 3. Hjalmar Söderberg

  Söderberg, Hjalmar, född 2 juli 1869, död 14 oktober 1941, författare.

 4. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 5. ökenvandringen

  ökenvandringen, Gamla Testamentets skildring av hur israeliterna under Moses ledning vandrar genom öknen i 40 år, sedan de brutit upp från Egypten och flytt från slaveriet där (se uttåget ur Egypten).
 6. storart

  storart, kollektivart , växtart som förökar sig apomiktiskt, dvs. utan befruktning, och som uppdelas i småarter.
 7. Odysseus

  Odysseus, Ulysses, roman av den irländske författaren James Joyce, utgiven 1922.

 8. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 9. Ramayana

  Ramayana , Rāmāyaṇa (sanskrit, ’Ramas vandringar’), fornindiskt epos på sanskrit som traditionen tillskriver Valmiki.

 10. Justinianus I

  Justinianus I, ursprungligen Flavius Petrus Sabbatius, född ca 482, död 14 november 565, östromersk kejsare från 527.