1. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 2. stresshormoner

  stresshormoner, traditionell benämning på främst noradrenalin, adrenalin och kortisol, vilka frisätts från sympatiska nervterminaler, binjuremärgen respektive binjurebarken i samband med stress.
 3. stressor

  stressor, påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i benämningen stress.
 4. stressulcus

  stressulcus, ytlig sårbildning i magsäckens slemhinna (mera sällan i tolvfingertarmen) i samband med allvarliga skador och sjukdomstillstånd.
 5. posttraumatiskt stressyndrom

  posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (posttraumatic stress disorder), psykisk störning som kan drabba personer som utsatts för en traumatisk händelse långt utöver vanliga mänskliga erfarenheter.

 6. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 7. stress

  stress subst. ~en ORDLED: stress-en
  Svensk ordbok
 8. stressfraktur

  stressfraktur, insufficiensfraktur, benbrott orsakat av upprepad överbelastning, till exempel så kallad marschfraktur i ett mellanfotsben eller fraktur genom skenbenet hos långdistanslöpare.

 9. stressinkontinens

  stressinkontinens, en form av urininkontinens, se inkontinens.
 10. stresspolycytemi

  stresspolycytemi, pseudopolycytemi, en form av polycytemi.