1. stringent

  stringent [-ŋgen´t] adj., neutr. ~ ORDLED: string-ent
  Svensk ordbok
 2. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 3. systematik

  systematik, inom biologin vetenskapen om organismernas släktskapsförhållanden samt deras systematiska ordnande, i vid mening vetenskapen om de processer och mönster, såväl utvecklingshistoriska som nutida, som berör organismernas mångfald, mångformighet och släktskap.
 4. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.
 5. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 6. centrala gränsvärdessatsen

  centrala gränsvärdessatsen, cgs, sammanfattande namn på den typ av resultat inom sannolikhetsteorin som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är ungefär normalfördelad.
 7. binomialsatsen

  binomialsatsen, Newtons binomialteorem, är utvecklingen

  där koefficienterna kallas binomialkoefficienter.
 8. Baruch Spinoza

  Spinoza, Baruch (latiniserat Benedictus), född 24 november 1632, död 21 februari 1677, nederländsk filosof, en av de mest framträdande bland de s.k. rationalistiska tänkarna.
 9. Sigvard Bernadotte

  Bernadotte af Wisborg, Sigvard, 1907–2002, greve, formgivare, främst av silver, och industridesigner; jämför släktartikel Bernadotte och släkttavla.
 10. metallografi

  metallografi, läran om metallers struktur och egenskaper och hur dessa utvecklas under framställning och värmebehandling.