1. studium

  stu´dium subst. studiet studier ORDLED: studi-et
  Svensk ordbok
 2. studium generale

  studium generale, under medeltiden benämning på universitet.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 6. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 7. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 8. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 9. elektronskal

  elektronskal, energiintervall i en atom inom vilket elektroner kan röra sig utan energiförlust genom strålning.
 10. Wilhelm Röntgen

  Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845–1923, tysk fysiker, professor i Hohenheim 1875 därefter vid flera universitet och från 1900 i München.