1. studsa

  studsa [stut`sa] verb ~de ~t ORDLED: studs-ar SUBST.: studsande, studsning; studs
  Svensk ordbok
 2. studsare

  studsare, kulvapen avsett för jakt.
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 4. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 5. tchoukboll

  tchoukboll, bollspel mellan två lag med sju spelare i vardera. 

 6. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 7. studsare

  studsare [stut`s-] subst. ~n äv. studsarn, plur. ~, best. plur. studsarna ORDLED: studs-ar-en
  Svensk ordbok
 8. eko

  eko är ett ljud från en ljudkälla som har reflekterats mot ett föremål i närheten.
 9. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 10. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.