1. studsare

  studsare, kulvapen avsett för jakt.
 2. studsa

  studsa [stut`sa] verb ~de ~t ORDLED: studs-ar SUBST.: studsande, studsning; studs
  Svensk ordbok
 3. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 4. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 5. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 6. studsare

  studsare [stut`s-] subst. ~n äv. studsarn, plur. ~, best. plur. studsarna ORDLED: studs-ar-en
  Svensk ordbok
 7. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 8. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 9. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 10. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.