1. stycke

  stycke, äldre benämning på eldrör eller kanon.
 2. stycke

  stycke,  tygremsa med en 1–10 cm bred påsydd kant av spets eller broderad tyll, använd tillsammans med bindmössa.
 3. styckebruk

  styckebruk, äldre benämning på fabrik för tillverkning av artillerimateriel.
 4. styckegods

  styckegods, gods av varierande storlek och slag som i skilda enheter samlastas på bil, järnvägsvagn eller fartyg.
 5. stycke

  styck`e subst. ~t ~n ORDLED: styck-et
  Svensk ordbok
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. Finspongs styckebruk

  Finspongs styckebruk, sammanfattande namn på den industriella verksamhet som från början av 1600-talet och 300 år framåt bedrevs i Finspångstrakten i norra Östergötland.

 8. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 9. stycketorv

  stycketorv, bränntorv som antingen tillverkas i stycken i en maskin, maskintorv, eller som på gammaldags vis direkt tas upp och torkas i stycken av lämplig storlek.
 10. styckefall

  styckefall, genomsnittlig storlek hos sprängsten.