1. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. styver

  styver, från frihetstiden benämning på 1 öre SM (silvermynt).
 4. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 5. Per Anders Fogelström

  Fogelström, Per Anders, 1917–98, författare, professors namn 1995.

 6. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan.

 7. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 8. pingviner

  pingviner, Spheniscidae, den enda familjen i ordningen pingvinfåglar.
 9. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.
 10. ren

  ren, Rangifer tarandus, art i hovdjursfamiljen hjortdjur.