1. svag växelverkan

  svag växelverkan är en av naturens fyra grundläggande krafter och därmed delaktig i att ”forma” naturen.
 2. svag kärnkraft

  svag kärnkraft, den svaga kärnkraften, är detsamma som svag växelverkan.
 3. svaga verb

  svaga verb, verb (i de germanska språken) som bildar preteritum och perfekt particip med dentalsuffix.
 4. svagström

  svagström, elektrisk ström av så låg styrka, spänning eller frekvens att den är ofarlig för person eller egendom.
 5. svagdricka

  svagdricka, traditionell svensk maltdryck. Den är mörk, opastöriserad och överjäst samt smaksatt med bl.a. socker, sirap och sackarin.

 6. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 8. svag böjning

  svag böjning, vissa böjningsmönster i germanska språk.
 9. svag vind

  svag vind, vind på land med vindstyrka 1 eller 2 enligt Beaufortskalan.
 10. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.