1. symtomatisk

  symtomatisk, symptomatisk, sägs inom medicinen en sjukdomsbehandling vara som avser att lindra symtomen men inte förväntas påverka sjukdomens orsak, till skillnad från kausal behandling (se kausal).
 2. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 3. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 4. urinvägsinfektion

  urinvägsinfektion, sjukdom (inflammation) där en signifikant mängd bakterier (vanligen definierad som minst 100 000 per milliliter urin) kan odlas fram från urinen.
 5. hallucination

  hallucination, upplevelse av sinnesintryck (varseblivning, perception) utan motsvarande sinnesretning.
 6. filmanalys

  filmanalys, i pedagogiska och vetenskapliga sammanhang den verksamhet med vilken avses en systematisk undersökning av en film eller en del av en film ur någon bestämd aspekt.
 7. symtomatisk

  symtoma´tisk el. symptoma´tisk adj. ~t ORDLED: sym(p)-tom-at-isk
  Svensk ordbok
 8. Bartters syndrom

  Bartters syndrom, sjukdom som 1962 beskrevs av den amerikanske läkaren Frederic C. Bartter ( 1914–83) och som beror på en störd reabsorption av natriumklorid (koksalt) i njurkanalerna.
 9. afte

  afte, små eller stora sår i munslemhinnan vilka förekommer utan påvisbar orsak.
 10. aplastisk anemi

  aplastisk anemi, blodbrist betingad av skada eller brist på de mycket omogna blodkroppsbildande cellerna, stamcellerna, i benmärgen.