1. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 2. synaps

  synaps, kontaktställe där en nervimpuls överförs från en nervcell till en annan cell.
 3. syn

  syn, se synsinne.
 4. synapsider

  synapsider, Synapsida, utdöd underklass kräldjur vilken karakteriseras av skallens lågt belägna tinningöppning.

 5. synantrop

  synantrop, associerad med människan eller hennes boningar.
 6. syna

  sy`na verb ~de ~t ORDLED: syn-ar SUBST.: synande; syn
  Svensk ordbok
 7. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 8. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 9. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 10. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.