1. synonym

  synonym, i språkliga sammanhang ett ord med samma betydelse som ett annat.
 2. synonym

  synonym, syn., inom biologisk nomenklatur ett alternativt vetenskapligt namn till en art eller annat taxon.
 3. synonym

  synonym, inom molekylärbiologi ett av två eller fler kodoner (nukleotidtripletter) som kodar för samma aminosyra.
 4. synonym

  2synony´m subst. ~en ~er ORDLED: syno-nym-en
  Svensk ordbok
 5. synonym

  1synony´m adj. ~t ORDLED: syno-nym
  Svensk ordbok
 6. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.

 7. aristokrati

  aristokrati betydde ursprungligen – t.ex. hos Aristoteles – fåtalsvälde, i motsats dels till monarki (envälde), dels till demokrati (folkvälde).
 8. kultur

  kultur, odling, bildning.

 9. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 10. panda

  panda, ursprungligen ett alternativt namn på kattbjörn, men nu ofta använt som synonym för björnarten jättepanda, medan kattbjörn betecknas mindre panda.