1. Amarakosa

  Amarakosa, Amarakośa, det äldsta bevarade lexikonet på sanskrit, författat av buddhisten Amarasimha någon gång under de första århundradena e.Kr., som senast på 500-talet.
 2. Anders Fredrik Dalin

  Dalin, Anders Fredrik, 1806–73, lexikonförfattare, översättare och språkforskare.
 3. synonym

  2synony´m subst. ~en ~er ORDLED: syno-nym-en
  Svensk ordbok
 4. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok