1. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.

 2. gavelröste

  ga`velröste subst. ~t ~n el. ga`velröst ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gavel--röst-et
  Svensk ordbok
 3. gage

  gage [ga´ʃ] subst. ~t [ga´ʃet], plur. ~ el. ~r [ga`ʃer], best. plur. ~n [ga´ʃen] el. ~rna [ga`ʃerna] ORDLED: gag-et
  Svensk ordbok
 4. afghansk

  afghansk [-ga´nsk] adj. ~t ORDLED: afgh-an-ska
  Svensk ordbok
 5. gapskratta

  ga`pskratta verb ~de ~t ORDLED: gap--skratt-ar SUBST.: gapskrattande; gapskratt
  Svensk ordbok
 6. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.
 7. båga

  bå`ga verb ~de ~t ORDLED: båg-ar SUBST.: bågande; båg
  Svensk ordbok
 8. dega

  de`ga verb ~de ~t ORDLED: deg-ar SUBST.: degande
  Svensk ordbok
 9. gapig

  ga`pig adj. ~t ORDLED: gap-ig
  Svensk ordbok
 10. aga

  3a`ga verb ~de ~t ORDLED: ag-ar SUBST.: agande
  Svensk ordbok