1. T Tauri-stjärna

  T Tauri-stjärna, stjärna av spektraltyp G eller K med emissionslinjer från väte och kalcium och med oregelbundna ljusvariationer.
 2. T-tal

  T-tal, avelsterm som uttrycker avelsvärdet för tillväxt hos nötkreatur; jämför individprövning.
 3. morsealfabetet

  morsealfabetet, alfabet där varje bokstav motsvaras av en kombination av korta och långa signaler.
 4. granulocyter

  granulocyter, en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, färgbara korn, granula, inne i cellen.

 5. Henry Ford

  Ford, Henry, född 30 juli 1863, död 7 april 1947, amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik.

 6. Coco Chanel

  Chanel, Coco, egentligen Gabrielle Bonheur, född 19 augusti 1883, död 10 januari 1971, fransk modeskapare, en av modevärldens främsta ikoner.

 7. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 8. försvarsutredning

  försvarsutredning, offentlig utredning som hade som uppgift att lägga förslag för kommande riksdagsbeslut om totalförsvarets, tidigare endast det militära försvarets, utveckling under i regel en följande femårsperiod. 

 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. bränslecell

  bränslecell, elektrokemisk cell med yttre tillförsel av ett bränsle (i allmänhet vätgas) och en oxidant (syrgas, ofta luftsyre).