1. hand

  hand kallas den kroppsdel som sitter längst ut på armen.
 2. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 3. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 4. avfall

  avfall kallas de rester som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med, till exempel tömda glasflaskor och använda batterier.
 5. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 6. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 7. återvinning

  återvinning är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.

 8. energikvalitet

  energikvalitet är ett mått på hur mycket energi som kan omvandlas till att driva en maskin, värma upp ett rum eller till något liknande.
 9. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 10. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.