1. tala om

  tala om´ verb talade talat ORDLED: tal-ar SUBST.: omtalande
  Svensk ordbok
 2. talassemi

  talassemi, sjukdom inom gruppen hemoglobinopati, dvs. medfödd rubbning i bildningen av hemoglobinets proteindel, globin.
 3. retorik

  retorik betyder vältalighet och handlar om konsten att tala väl.
 4. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 5. tal och skrift

  tal och skrift, de mänskliga språkens främsta manifestationsformer.
 6. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 7. talapparaten

  talapparat,organ och strukturer som bildar de nedre och övre luftvägarna, det vill säga lungor och luftstrupe, struphuvud och stämband, svalg, mun och näshåla.

 8. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, till exempel att sänka eller höja skatter och bidrag.

 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 10. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.