1. substantiv

  substantiv är en ordklass.
 2. digitalpengar

  digitalpengar, digitala pengar, betalmedel för elektronisk betalning.

 3. evighetsmaskin

  evighetsmaskin, perpetuum mobile, maskin som hålls i ständig rörelse utan att något material eller någon energi tillförs utifrån.
 4. mineralvatten

  mineralvatten, vatten buteljerat enligt bestämda direktiv.
 5. 3G

  3G, tredje generationens mobiltelefoni, mobiltelefonisystem för kommunikationstjänster med en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/s.

 6. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.

 7. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 8. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 9. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.