1. taxera

  taxe´ra verb ~de ~t ORDLED: tax-er-ar SUBST.: taxerande, taxering
  Svensk ordbok
 2. rösträttsrörelsen

  rösträttsrörelsen, folkrörelse som under liberal ledning 1886–1900 organiserade en landsomfattande kamp för den allmänna och lika rösträttens principer.
 3. censor

  censor, antik romersk ämbetsman.
 4. allmänna avdrag

  allmänna avdrag, skatteavdrag, avdrag som vid inkomstbeskattningen får göras från den skattskyldiges sammanräknade förvärvsinkomst (av tjänst och näringsverksamhet) för att inkomsten ska ge ett bättre uttryck för den skattskyldiges skatteförmåga.

 5. inkomstdeklaration

  inkomstdeklaration är information som man måste lämna till Skatteverket så att verket kan bestämma hur mycket skatt man ska betala.

 6. carte postale

  carte postale, se postkort.
 7. kommunmedlem

  kommunmedlem, person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

 8. blindskriftsförsändelse

  blindskriftsförsändelse, postförsändelse med innehåll i blindskrift.
 9. exemptmetoden

  exemptmetoden, en av de två i dubbelbeskattningsavtal använda metoderna att förhindra internationell dubbelbeskattning.

 10. underhållsstöd

  underhållsstöd, social förmån som utgår i det fall ett barn bor tillsammans med den ena av sina föräldrar och den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag.