1. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.

 2. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 3. grekisk teater

  grekisk teater, se grekisk litteratur och teater (för antiken) samt Grekland (Litteratur, drama och teater).
 4. Teater Halland

  Teater Halland, regionteater i Halland med hemmascen i Varberg.
 5. romersk teater

  romersk teater. Drama och teater i Rom var influerade av grekisk kultur långt före den romerska erövringen av Grekland 146 f.Kr.
 6. episk teater

  episk teater, term som dels kan användas om all berättande teater, dels refererar till Bertolt Brechts teaterteorier, där den intar en central plats.
 7. postdramatisk teater

  postdramatisk teater, riktning inom nutida teaterkonst.
 8. teaterdekor

  teaterdekor, bildmässiga element inom scenkonsten.
 9. anatomisk teater

  anatomisk teater, amfiteaterformad lokal, avsedd att ge en stor publik möjlighet att följa anatomiska dissektioner, vilka förr betraktades som en sorts skådespel.
 10. absurd teater

  absurd teater, se absurdism.