1. ofitisk textur

  ofitisk textur, textur typisk för bergarten diabas, kännetecknad av oregelbundet orienterade, listformiga plagioklaskristaller omslutna av större pyroxenkristaller.
 2. texturering

  texturering, förfarande varigenom filamentgarn ges en varaktig krusighet i form av t.ex. krusbågar, slingor eller öglor.
 3. textur

  textur, gotisk bokskrift, detsamma som textualis formata.
 4. textur

  textur, inom geologi de småskaliga dragen och den allmänna fysiska karaktären hos en bergart eller en lös avlagring, t.ex. orientering och rumslig fördelning av mineralkomponenter i en bergart eller kornens form och rundningsgrad i en lös avlagring eller en sedimentär bergart.
 5. textur

  textur, i vidare mening form eller utseende hos ett material, oftast på ytan.
 6. subofitisk textur

  subofitisk textur, textur typisk för bergarten diabas, kännetecknad av oregelbundet orienterade, listformiga kristaller av mineralet plagioklas i en grundmassa av pyroxenkristaller.
 7. kryptokristallin textur

  kryptokristallin textur, textur hos bergarter där de enskilda kristallerna är för små för att urskiljas i ett ljusmikroskop.
 8. textur

  textu´r subst. ~en ~er ORDLED: text-ur-en
  Svensk ordbok
 9. blastoporfyrisk textur

  blastoporfyrisk textur, textur i en metamorf bergart i vilken spåren av en ursprunglig porfyrisk textur kan urskiljas.
 10. idiomorf textur

  idiomorf textur, texturen hos en magmatisk bergart som domineras av kristaller med spontant utvecklade, plana begränsningsytor.