1. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 2. tidningspapper

  tidningspapper, papper avsett för tryckning av dagstidningar.

 3. Vestmanlands Läns Tidning

  Vestmanlands Läns Tidning, VLT, liberal morgontidning, utgiven i Västerås sedan 1831, sexdagarstidning sedan 1919.

 4. Tidningsutgivarna

  Tidningsutgivarna, egentligen Svenska Tidningsutgivareföreningen, TU, Stockholm, branschorganisation som arbetar för bl.a. fria och konkurrenskraftiga medier.
 5. Tidningen Ångermanland

  Tidningen Ångermanland, morgontidning i Härnösand, bildad 2000 genom sammanslagning av socialdemokratiska Nya Norrland i Sollefteå och moderata Västernorrlands Allehanda i Härnösand.

 6. Tidning för idrott

  Tidning för idrott, Sveriges första betydande specialtidning för idrott, utgiven 1881–1919 (från 1898 som Ny tidning för idrott).
 7. Tidningsstatistik AB

  Tidningsstatistik AB, TS, företag som kontrollerar tidningsupplagor, vilka årligen redovisas i bl.a. TS-boken och TS-tidningen.
 8. Hudiksvalls Tidning

  Hudiksvalls Tidning, centerpartistisk sexdagarstidning, grundad 1909 av arbetslösa typografer som Hudiksvalls-Tidningen, nuvarande namn sedan 1986.

 9. Gästriklands Tidning

  Gästriklands Tidning, ursprungligen Gävle–Dalabygden, centerpartistisk endagstidning i Gävle, startad 1966 av Dalabygdens Tidningsförening i Borlänge.

 10. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.