1. tidskrift

  tidskrift, periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse.

 2. Tidskrift för hemmet

  Tidskrift för hemmet, tidskrift grundad 1859 av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona.
 3. Ekonomisk Tidskrift

  Ekonomisk Tidskrift, nationalekonomisk tidskrift, grundad 1899 av David Davidson.
 4. tidskrift

  ti`dskrift subst. ~en ~er ORDLED: tid--skrift-en
  Svensk ordbok
 5. Historisk Tidskrift för Finland

  Historisk Tidskrift för Finland, historisk facktidskrift som utges av Historiska föreningen i Helsingfors.
 6. Mary Wollstonecraft

  Wollstonecraft, Mary, född 27 april 1759, död 10 september 1797, brittisk feminist, författare och filosof.

 7. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 8. Tidskrift i Sjöväsendet

  Tidskrift i Sjöväsendet, organ för Örlogsmannasällskapet.
 9. Tidskrift för genusvetenskap

  Tidskrift för genusvetenskap, TGV, till 2007 Kvinnovetenskaplig tidskrift, tvärvetenskaplig tidskrift som presenterar och diskuterar nordisk, även internationell, forskning ur kvinno- och könsperspektiv.
 10. Tidskrift för litteraturvetenskap

  Tidskrift för litteraturvetenskap, TFL, kvartalstidskrift, utgiven sedan 1971 av en förening med säte vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund.