1. tidvis

  ti`dvis adv. ORDLED: tid-vis
  Svensk ordbok
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 5. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 6. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 7. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 8. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 9. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 10. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.