1. tillblivelse

  till`blivelse subst. ~n ORDLED: till--bliv-els-en
  Svensk ordbok
 2. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 3. evangelier

  evangelier, de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och alltid har betraktats som dess viktigaste del: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.
 4. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 5. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 6. isagogik

  isagogik, den vetenskapsgren som klargör de bibliska böckernas historiska bakgrund och uppkomst, därtill även skriftsamlingens (kanons) tillblivelse och textens traderingshistoria.
 7. Eros

  Eros (grekiska Erōs), i den grekiska mytologin kärlekens och lidelsens gud, motsvarigheten till romarnas Amor och Cupido.
 8. diafys

  diafys, mellersta delen (skaftet) av kroppens rörben.
 9. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.
 10. meta-

  meta-, förled som anger att t.ex. en vetenskaplig verksamhet eller en konstskapelse har sig själv eller den egna vetenskapsgrenen respektive konstarten som objekt: metafilosofi är filosofi om filosofi, en metafilm kan t.ex. skildra sin egen tillblivelse etc.