1. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 2. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 3. timmer

  timmer, stock av rundvirke som är avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning, t.ex. bilning (byggnadstimmer), sågning (sågtimmer) eller svarvning (fanertimmer).
 4. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 5. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 6. Uranus

  Uranus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.
 7. timme

  timme är en enhet som man mäter tid med.
 8. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.

 9. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 10. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.