1. timmerstock

  timm`erstock subst. ~en ~ar ORDLED: timmer--stock-en
  Svensk ordbok
 2. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 3. såg

  såg är ett verktyg som man sågar material med.

 4. kåta

  kåta, den allmänna benämningen på olika typer av traditionella samiska hyddor.
 5. bestockning

  bestockning, inom skogsbruket ett numera mindre vanligt uttryck för hur virkesrikt ett skogsbestånd eller skogsinnehav är på sådana grova träd som kan ge ”stock”, dvs. en eller flera timmerstockar.
 6. yxa

  yxa, kraftigt huggredskap bestående av ett yxhuvud av sten eller metall försett med en eller två eggar, samt därtill hörande skaft.
 7. skrädning

  skrädning, i träteknik avplaning av två motstående sidor av en timmerstock genom huggning med bila eller (skräd)yxa.
 8. läns

  läns, anordning som skall stänga in eller leda vätska eller fasta kroppar.
 9. virke

  virke är trä som har sågats eller kapats till mindre stycken. 

 10. dragjärn

  dragjärn, timmerdrag, verktyg som används vid timring av hus när man ritar upp konturerna till den ränna som skall huggas i den övre stockens undersida.