1. titta

  titt`a verb ~de ~t ORDLED: titt-ar SUBST.: tittande (till 1); 1titt (till 1)
  Svensk ordbok
 2. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 3. metan

  metan är en färglös och luktlös gas.

 4. ölkällarkuppen

  ölkällarkuppen, ölhallskuppen, tyska Hitlerputsch, benämning på det kuppförsök som genomfördes av det tyska nazistpartiet 8–9 november 1923 i München.

 5. mullvad

  mullvad är ett djur som gräver gångar under jorden.
 6. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 7. giraff

  giraff är världens högsta djur, nästan 6 meter hög.
 8. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 9. World Economic Forum

  World Economic Forum, WEF, Världsekonomiskt forum, Genève, Schweiz, oberoende internationellt kontaktforum för ledande personer inom bl.a. politik, ekonomi, internationella organisationer, forskning, medier och kultur.

 10. titta ut

  titta u´t verb tittade tittat ORDLED: titt-ar SUBST.: uttittande, uttittning (till 1)
  Svensk ordbok