1. tjyv

  tjyv se tjuv
  Svensk ordbok
 2. tjyv- och rackarspel

  tjyv- och rackarspel se tjuv- och rackarspel
  Svensk ordbok
 3. tjyvsamhälle

  tjyvsamhälle se tjuvsamhälle
  Svensk ordbok
 4. tjyvtjock

  tjyvtjock se tjuvtjock
  Svensk ordbok
 5. tjyvnyp

  tjyvnyp se tjuvnyp
  Svensk ordbok
 6. busktomat

  busktomat, en av de två typerna av odlad tomat.
 7. tjuv- och rackarspel

  tjuv- och rack`arspel el. tjyv- och rack`arspel subst. ~et ORDLED: tjuv-- och rack-ar--spel-et, tjyv-- och rack-ar--spel-et
  Svensk ordbok
 8. tjuvtjock

  tju`vtjock äv. tjy`vtjock adj. ~t ORDLED: tjuv--tjock, tjyv--tjock
  Svensk ordbok
 9. tjuvnyp

  tju`vnyp el. tjy`vnyp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tjuv--nyp-et, tjyv--nyp-et
  Svensk ordbok
 10. tjuv

  tjuv vard. äv. tjyv subst. ~en ~ar ORDLED: tjuv-en, tjyv-en
  Svensk ordbok