1. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.

 2. toalett

  toalett, avskilt rum med klosett.
 3. toalett

  toalett, elegantare klädsel, t.ex. aftonklänning.
 4. toalett

  toalett, skötsel av personlig hygien, t.ex. tvättning.
 5. reningsverk

  reningsverk, eller avloppsreningsverk, är en anläggning där man renar avloppsvatten.

 6. hushåll

  hushåll är en familj eller en annan grupp människor som bor tillsammans och hjälps åt att betala för maten, bostaden och annat som behövs för att klara vardagen.
 7. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 8. avlopp

  avlopp, avloppssystem, system av ledningar för avledning av avloppsvatten; även kortform för avloppsvatten.
 9. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utvecklingl är 17 mål som medlemsländerna i FN har kommit överens om för att skapa en hållbar utveckling på jorden.

 10. planlösning

  planlösning är en ritning av hur utrymmen i ett hus är fördelade.