1. torftig

  torftig [tår`-] adj. ~t ORDLED: torft-ig
  Svensk ordbok
 2. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 3. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 4. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 5. favela

  favela, benämning på slum- och kåkstäder i Brasiliens städer.

 6. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.

 7. semantisk afasi

  semantisk afasi, störning av språkförståelsen som beror på en skada inom den vänstra hjärnhalvans bakre delar kring gränsen mellan hjäss-, tinning- och nackloben.
 8. cykliska epos

  cykliska epos, en samling grekiska versberättelser från sjunde och sjätte århundradet f.Kr. av okända författare.
 9. Emil É.M. Cioran

  Cioran, Emil (Émile Michel), 1911–95, rumänsk författare, från 1937 bosatt i Paris.

 10. barnomsorg

  barnomsorg, samlande benämning på samhällsstödd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.