1. transfusion

  transfusion, detsamma som blodtransfusion.
 2. transfusionsmedicin

  transfusionsmedicin, medicinsk laboratoriespecialitet (förlagd till blodcentraler) som omfattar blodgruppsserologi, immunhematologi, blodtransfusionstjänst, blodverksamhet, transfusionslära m.m.
 3. transfusion

  transfusion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trans-fus-ion-en
  Svensk ordbok
 4. transfusionssyndrom

  transfusionssyndrom, störning som kan uppkomma under fosterstadiet hos enäggiga tvillingar som har gemensam moderkaka.
 5. transfusionsvävnad

  transfusionsvävnad, vävnad innanför endodermis i barrträdens barr, vilken ombesörjer transporten mellan den vävnad där fotosyntesen sker och den längsgående ledningsvävnaden (xylem och floem).
 6. trans-

  trans-, förled med betydelser som ’på andra sidan av’, ’över’, ’till andra sidan’, ’genom’, ’fram igenom’, ’befintlig på andra sidan’, t.ex. i transatlantisk ’på eller från andra sidan av Atlanten’ och transfusion ’(blod)överföring’.
 7. universalgivare

  universalgivare, medicinsk benämning på blodgivare vars blod kan ges till mottagare som hör till andra blodgrupper än givarens.
 8. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.
 9. SAGM

  SAGM, salt–adenin–glukos–mannitol, i Sverige vanligen benämnd SAGMAN, en förvaringslösning för röda blodkroppar avsedda för transfusion.

 10. cellyteantigen

  cellyteantigen, på cellers yttre ytor befintliga molekyler med specifika immunreaktioner.