1. tuff

  tuff, porös bergart av kalciumkarbonat, se kalktuff.
 2. Tuffa Viktor

  Tuffa Viktor, engelska Andy Capp, brittisk tecknad humorserie för dagspress, skapad 1957 av Reginald Smythe ( 1917–98).
 3. tuff

  tuff, porös bergart bestående av vulkaniska utbrottsprodukter som slungats ut ur vulkankratern och sedan avlagrats och kittats samman till en bergart.
 4. tuff

  1tuff subst. ~en ~er ORDLED: tuff-en
  Svensk ordbok
 5. tuff

  2tuff adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. järv

  järv, Gulo gulo, art i familjen mårddjur.

 7. tuffit

  tuffit, bergart bestående av en blandning av vulkaniska utbrottsprodukter och material som frigjorts genom vittring och erosion av andra bergarter.
 8. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 9. tuffa

  tuff`a verb ~de ~t ORDLED: tuff-ar
  Svensk ordbok
 10. tuffa till

  tuffa till´ verb tuffade tuffat ORDLED: tuff-ar SUBST.: tilltuffande, tilltuffning
  Svensk ordbok