1. tukta

  tuk`ta verb ~de ~t ORDLED: tukt-ar SUBST.: tuktande, tuktning
  Svensk ordbok
 2. tuktan

  tuk`tan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: tukt-an
  Svensk ordbok
 3. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.

 4. husbonderätt

  husbonderätt, husbondevälde, familjefaders rättigheter respektive skyldigheter gentemot dem som tillhör hans familj eller husfolk.
 5. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 6. Leviathan

  Leviathan, mytiskt havsodjur i Gamla Testamentet.
 7. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 8. barockträdgård

  barockträdgård, en av huvudriktningarna inom trädgårdskonsten, förhärskande under 1600-talet och första hälften av 1700-talet.
 9. novellsaga

  novellsaga, genre inom folksagan.
 10. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.