1. Tutankhamun

  Tutankhamun, Tutankhamen, fornegyptisk kung av den 18:e dynastin som regerade cirka 1332–1323 f.Kr.
 2. tuta

  1tu`ta subst. ~n tutor ORDLED: tut-an
  Svensk ordbok
 3. tuta

  2tu`ta verb ~de ~t ORDLED: tut-ar SUBST.: tutande, tutning (till 1); 2tut (till 1)
  Svensk ordbok
 4. Tutaryd

  Tutaryd, församling i Växjö stift, Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län); 225 invånare (2016).

 5. tuta i

  tuta i´ verb tutade tutat ORDLED: tut-ar SUBST.: itutande, itutning
  Svensk ordbok
 6. tutor

  tutor, privatlärare; lärare som har ansvar för en eller några få elever eller studenter och meddelar individualiserad undervisning.
 7. interjektion

  interjektion, klass av oböjliga ord, normalt använda som syntaktiskt självständiga yttranden.
 8. tutsi

  tutsi, boskapsskötande herdefolk av omtvistat ursprung; drygt 3,4 miljoner.
 9. tut

  2tut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tut-et
  Svensk ordbok
 10. tut

  1tut subst. ~en ~ar ORDLED: tut-en
  Svensk ordbok