1. tvista

  tvis`ta verb ~de ~t ORDLED: tvist-ar SUBST.: tvistande; tvist
  Svensk ordbok
 2. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 3. rättegång

  rättegång är när en domstol avgör om en person är skyldig till ett brott eller inte eller vem som har rätt eller fel i en tvist.
 4. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 5. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 6. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 7. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 8. trippelententen

  trippelententen, benämning från åren före första världskriget på den mot trippelalliansen (Tyskland, Österrike–Ungern och Italien) samverkande maktgruppen Frankrike, Storbritannien och Ryssland.
 9. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 10. påve

  påve, högste ledare för romersk-katolska kyrkan; ursprungligen en hederstitel för höga kyrkliga ledare – ännu i dag bär patriarken av Alexandria titeln påve.