1. tydligen

  ty`dligen adv. ORDLED: tyd-lig-en
  Svensk ordbok
 2. tyda

  tyda, traditionell term för ”händelseomen” eller ”spontant omen” (se omen), dvs. icke arrangerade spådomsformer av typ ”råkar man spilla salt på bordet betyder det olycka”.
 3. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.

 4. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 5. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 6. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 9. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 10. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.