1. typexempel

    ty`pexempel subst. typexemplet, plur. ~, best. plur. typexemplen ORDLED: typ--ex-empl-et
    Svensk ordbok
  2. Thomas A. Edison

    Edison, Thomas Alva, född 11 februari 1847, död 18 oktober 1931, amerikansk uppfinnare och industriman.
  3. hjälm

    hjälm, huvudskydd för militärt eller civilt bruk.
  4. blast

    blast, blastcell, generell benämning på det omogna förstadiet under utvecklingen av olika celltyper.
  5. logogram

    logogram, skrivtecken som avser ett ord.
  6. utomobligatoriskt anspråk

    utomobligatoriskt anspråk, juridisk term för sådant anspråk som inte kan stödjas på en avtalsförpliktelse eller annat fordringsförhållande.
  7. rockabilly

    rockabilly, gitarrbaserad stilriktning inom rock’n’roll, som växte fram i mitten av 1950-talet som en blandning av element från countrymusik och blues.
  8. måleri

    måleri, utövning av målarkonsten; målad dekoration med eller utan bild.
  9. brandventilation

    brandventilation, ventilationssystem med uppgift att avlägsna rökgaser och värme ur en lokal där brand uppkommit.
  10. klangfärg

    klangfärg, egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och tonstyrka.