1. förnekande av underskrift

  förnekande av underskrift, brott som begås av den som sanningslöst förnekar sin underskrift på skuldebrev, kvitto, intyg eller annan urkund.
 2. underskrift

  un`derskrift subst. ~en ~er ORDLED: under--skrift-en
  Svensk ordbok
 3. elektronisk underskrift

  elektronisk underskrift, elektronisk signatur, elektronisk motsvarighet till en namnteckning, se digital signatur.
 4. diplomatik

  diplomatik, vetenskapsgren som undersöker äldre, framför allt medeltida urkunder.
 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. digital signatur

  digital signatur, elektronisk signatur, elektronisk underskrift, kod som bibringas ett elektroniskt meddelande för att entydigt kunna identifiera avsändaren.

 7. Kambodja

  Kambodja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 8. subscriptio

  subscriptio, inom diplomatiken det led i det medeltida diplomets avslutande parti (eskatokollet) som i förekommande fall innehåller utfärdarens och/eller vittnenas underskrift, vilken inte behövde vara egenhändig ( manu propria).
 9. myntordning

  myntordning, beslut som fattas att mynt eller sedlar av visst slag skall utges.
 10. corroboratio

  corroboratio, i medeltida brev (diplom) förekommande kortare textparti med uppgift att bestyrka (stadfästa) innehållet.