1. uppdragstagare

  uppdragstagare, den som åtar sig att utföra arbete åt annan utan att vara anställd hos denne, t.ex. en hantverkare som träffar avtal med en kund om ett arbete.
 2. uppdragsforskning

  uppdragsforskning, forskning vid vetenskapliga institutioner som bedrivs på uppdrag av utomstående, t.ex. myndigheter eller företag, vilka också svarar för finansieringen.
 3. uppdragsavtal

  uppdragsavtal, arbetsavtal som inte är anställningsavtal.
 4. uppdrag

  upp`drag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--drag-et
  Svensk ordbok
 5. gigekonomi

  gigekonomi, samlingsnamn på ekonomiska aktiviteter där arbetskraft anlitas för avgränsade, specifika arbetsuppgifter eller projekt utan att en långsiktig anställningsrelation uppstår.

 6. Apolloprojektet

  Apolloprojektet, amerikanskt rymdprojekt 1961–72 med syfte att landsätta människor på månen.
 7. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
 8. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.