1. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 2. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 3. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 4. Syrien

  Syrien, stat i Mellanöstern.

 5. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.

 6. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 7. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 8. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
 9. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.