1. uppmana

  upp`mana verb ~de ~t ORDLED: upp--man-ar SUBST.: uppmanande, uppmaning
  Svensk ordbok
 2. Lysistrate

  Lysistrate (grekiska Lysistratē), titelperson i Aristofanes komedi från 411 f.Kr.
 3. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 4. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 5. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 6. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 7. ärorika revolutionen

  ärorika revolutionen, engelska the Glorious Revolution, engelsk statsvälvning 1688–89, då den katolske kungen Jakob II avsattes till förmån för sin protestantiska dotter Maria II och hennes likaledes protestantiske gemål, den nederländske ståthållaren Vilhelm III av Oranien.
 8. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.
 9. bojkott

  bojkott, kollektiv vägran i påtryckningssyfte att befatta sig med någon eller något.
 10. Rolandssången

  Rolandssången, franska Chanson de Roland, en chanson de geste med Roland, Karl den stores mest ryktbare paladin, som centralgestalt.