1. uppmuntra

  upp`muntra verb ~de ~t ORDLED: upp--muntr-ar SUBST.: uppmuntrande, uppmuntring; uppmuntran
  Svensk ordbok
 2. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Kanada) frigjorde sig och bildade USA.

 3. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 6. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 7. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 8. uppmuntran

  upp`muntran subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas uppmuntringar ORDLED: upp--muntr-an
  Svensk ordbok
 9. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 10. hattar och mössor

  hattar och mössor kallades de politiska partierna i Sverige under frihetstiden.