1. uppsnappa

  upp`snappa verb ~de ~t ORDLED: upp--snapp-ar SUBST.: uppsnappande, uppsnappning
  Svensk ordbok
 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. Aleksandr Pusjkin

  Pusjkin, Aleksandr, född 26 maj (6 juni enligt nya stilen) 1799, död 29 januari (10 februari) 1837, rysk författare.
 4. Zimmermanntelegrammet

  Zimmermanntelegrammet, benämning på ett telegram avsänt i januari 1917 av den tyske utrikesministern Arthur Zimmermann (1864–1940) till den tyske ministern i Mexiko.

 5. Magdalena Rudenschöld

  Rudenschöld, Magdalena, 1766–1823, hovdam, sondotter till Torsten Rudéen.
 6. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.