1. urholka

  u`rholka verb ~de ~t ORDLED: ur--holk-ar SUBST.: urholkande, urholkning
  Svensk ordbok
 2. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 3. Halloween

  Halloween är namnet på allhelgonaafton, den 31 oktober, i bland annat USA och på Brittiska öarna.

 4. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 5. regeringsformen

  regeringsformen, RF, (1974:152), Sveriges främsta grundlag, tillkommen 1974.

 6. båt

  båt, farkost för färd på vatten, framdriven med hjälp av paddlar, åror, segel eller motor och som uppfyller Arkimedes princip.

 7. naturahushållning

  naturahushållning, ekonomiskt system där pengar normalt inte används som bytesmedel.
 8. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 9. queerfeminism

  queerfeminism, social och politisk rörelse som sammanför feminism och queerteori och som ser heteronormativitet som grund för ett strukturellt förtryck.

 10. Bretton Woods-systemet

  Bretton Woods-systemet, internationellt valutasystem ca 1958–73, som byggde på fasta växelkurser.