1. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som begås inom ramen för ett gruppsammanhang som har viss varaktighet och där brottsligheten spelar en inte obetydlig roll för gruppens identitet.

 2. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 3. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 4. avbetalning

  avbetalning, egentligen avbetalningsköp, betalning av en vara vid flera tillfällen, vanligen betalar man först en handpenning i samband med att varan överlämnas till köparen och resten av pengarna genom delbetalningar.
 5. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.

 6. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, av Intellectual Property Rights Enforcement Directive, nedladdningslagen, fildelningslagen, vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009 och som syftar till att göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning.

 7. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 8. ortostatism

  ortostatism, oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt vid uppresning från liggande till stående ställning eller under långvarigt stillastående i upprätt ställning.
 9. köplagen

  köplagen, lag om köp och byte av lös egendom som reglerar avtalsförhållandet mellan en part som överlåtit äganderätten till en vara (säljaren) till en annan part (köparen) mot betalning.
 10. missfall

  missfall, att en graviditet upphör, detsamma som spontan abort.