1. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 2. uppvärmning

  uppvärmning, inom träningsfysiologi gradvis ökning av muskelarbete i syfte att förbereda kroppen på träning.

 3. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 4. såmaskin

  såmaskin, såningsmaskin , maskin för sådd av utsäde.
 5. beat

  beat, slagen, besegrad, utmattad; se beat generation och beat poets.
 6. Esau

  Esau, äldre tvillingbror till Jakob, son till Isak och Rebecka.
 7. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 8. polsk-ryska kriget

  polsk-ryska kriget, polsk-sovjetiska kriget, väpnad konflikt 1919–20.

 9. utmatta

  u`tmatta verb ~de ~t ORDLED: ut--matt-ar SUBST.: utmattande, utmattning
  Svensk ordbok
 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.