1. utrota

  u`trota verb ~de ~t ORDLED: ut--rot-ar SUBST.: utrotande, utrotning
  Svensk ordbok
 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 6. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 7. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.

 8. William Golding

  Golding, William, född 19 september 1911, död 19 juni 1993, brittisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1983.
 9. Wannseekonferensen

  Wannseekonferensen, möte i Wannsee, 17 km sydväst om Berlin, vilket hölls 20 januari 1942 mellan 15 ledande nazister kring raspolitiken under ordförandeskap av Gestapochefen Reinhard Heydrich.

 10. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.