1. utsida

  u`tsida subst. ~n utsidor ORDLED: ut--sid-an
  Svensk ordbok
 2. slida

  slida, vagina, slemhinnekanal som förbinder livmodern med de yttre könsorganen.

 3. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 4. vilopotential

  vilopotential, den elektriska spänning ( membranpotential) som normalt finns mellan cellmembranets insida och utsida hos alla levande celler.
 5. G-proteiner

  G-proteiner, grupp av signalöverförande proteiner på cellmembranets insida.
 6. Knossos

  Knossos, arkeologisk fyndort på Kreta, 5 km sydöst om Heraklion, bl.a. omfattande lämningarna av den minoiska kulturens största palats, först undersökt (och delvis rekonstruerat) 1900–36 under ledning av Arthur Evans.

 7. G-proteinkopplade receptorer

  G-proteinkopplade receptorer, GPCR:s, stor familj av receptorer på cellens utsida som reagerar på olika stimuli genom att aktivera G-proteiner på cellens insida.
 8. spor

  spor, hos växter, alger och svampar en en- till flercellig, könlös förökningskropp, som ofta bildas av ett särskilt organ, ett sporangium, och som frigörs och utvecklas till en ny individ.

 9. trumhinna

  trumhinna, membrana tympani , hinna som bildar gränsen mellan ytterörat och mellanörat.
 10. signaltransduktion

  signaltransduktion, inom cellbiologi den process genom vilken en kemisk, mekanisk eller elektrisk signal som når en cells utsida förstärks, oftast i flera steg, och sedan utlöser en aktivitet inne i cellen.