1. utsuga

  u`tsuga verb utsög utsugit utsugen utsugna, pres. utsuger ORDLED: ut--sug-er SUBST.: utsugande, utsugning
  Svensk ordbok
 2. emulgering

  emulgering (ytterst till latin emulgeo, egentligen: ’mjölka ut’, ’utsuga’, ’uttömma’), överföring av ämnen i emulsion.
 3. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 4. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i Folkrepubliken Kina sedan 1949.

 5. glashytta

  glashytta, byggnad för glassmältugn och bearbetning av det varma glaset – i utsträckt bemärkelse även för förädling av det kylda glaset.
 6. cyklonavskiljare

  cyklonavskiljare, utrustning för separation av partiklar från ett medium (gas eller vätska) genom centrifugalkraften.
 7. emulsion

  emulsion, fotografisk term för det ljuskänsliga skikt av silverhalogenidkristaller i gelatin som är gjutet på den traditionella filmens eller fotopapperets bas.
 8. heat-set-färg

  heat-set-färg , tryckfärg för snabba rotationspressar som producerar tidningar, tidskrifter och kataloger i flera färger.
 9. hårdmetallunga

  hårdmetallunga, lungsjukdom till följd av inandning av damm från arbete med hårdmetall.
 10. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.